Kỹ năng Sales

kỹ năng sales – Chia sẻ kiến thức, kỹ năng tư vấn bất động sản chuyên nghiệp.
Tự sự ngành sales bất động sản, những khó khăn, thuận lợi xung quanh việc sales bất động sản.
Làm cách nào để làm chủ được cuộc tư vấn với khách hàng? KỸ NĂNG NẮM THẾ CHỦ ĐỘNG TRONG 1 BUỔI TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN?
Tổng hợp những kỹ năng tư vấn được chia sẻ bởi sales Công ty TNHH Tư Vấn Bất Động Sản Minh Anh

Telesales qua điện thoại là 1 kỹ năng vô cùng quan trọng đối với 1 nhân viên tư vấn BĐS.
Làm sao để xử lý từ chối từ ngay cuộc gọi đầu tiên?…Kỹ năng telesales qua điện thoại cho môi giới BĐS