Khởi sắc thị trường BĐS nghỉ dưỡng với tin vui: “Condotel chính thức được cấp sổ”

Tin vui Condotel được cấp sổ đã vực dậy thị trường BĐS nghỉ dưỡng giữa tâm trận Cocobay. Điều này đã giúp khách mua thêm phần an tâm khi xuống tiền sở hữu căn hộ du lịch.

BĐS nghỉ dưỡng với tin vui: “Condotel chính thức được cấp sổ”

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chính thức gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Về việc hướng dẫn về việc sử dụng đất. Và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở. Đây là một trong những thông tin khiến thị trường BĐS nghỉ dưỡng thêm phần khơi sắc.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với một số loại hình BĐS nghỉ dưỡng mới. Trong đó có căn hộ du lịch – condotel, biệt thự du lịch – resort villa, văn phòng kết hợp lưu trú – officetel…

Khung pháp lý về luật Đất đai

Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai, theo đó thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.

BĐS nghỉ dưỡng khởi sắc nhờ tin vui Condotel được cấp sổ
BĐS nghỉ dưỡng khởi sắc nhờ tin vui Condotel được cấp sổ

Về việc cấp sổ đỏ, Bộ TN&MT cho biết, trong trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Khoản 22 Điều 2, Nghị định số 01 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70, Điều 79 của Nghị định số 43 năm 2014 của Chính Phủ; Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 24 năm 2014 của Bộ TN&MT; Khoản 8 Điều 6 của Thông tư số 33 năm 2017 của Bộ TN&MT.

Đề nghị của Bộ Tài nguyên Môi trường

Do đó, Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.