Nghị định 10 có đủ sức “phá băng” thị trường bất động sản?

Nghị định 10 mang đến nhiều kỳ vọng tháo gỡ nút thắt thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính vốn gây khó khăn cho nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và ảnh hưởng đến phúc lợi kinh tế của các công ty này trong nhiều năm qua. Nghị định 10 được coi là một giải pháp để loại bỏ các vấn đề trước mắt và ngắn hạn của pháp luật đất đai trước khi công bố một giải pháp toàn diện là luật đất đai sửa đổi. 

Đặc biệt, Nghị định 10 sửa đổi, hoàn thiện nhiều quy định liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai 2013, giúp làm rõ các quy trình như:

– Giao đất nếu chỉ có một nhà thầu đáp ứng các tiêu chí ban đầu của dự án. 

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với bất động sản không phải là đất ở.

– Hợp đồng chuyển nhượng dự án.

– Chuyển mục đích canh tác không phải là đất ở để phát triển dự án. 

– Thời hạn được ấn định, trong đó cơ quan có thẩm quyền ra quyết định về tiền sử dụng đất,

– Thực hiện quy chế đấu giá quyền sử dụng đất.

Nghị định mới nêu rõ điều kiện, thủ tục giao đất sau khi nhà đầu tư hoàn thành khâu thu dọn mặt bằng. Do đó, nó sẽ có tác động trực tiếp và tích cực đến các dự án nhà ở được đầu tư xây dựng thiết kế hoặc đang trong giai đoạn phê duyệt. Đồng thời, các trung tâm giải trí và các loại dự án khác cũng sẽ được hưởng lợi do Nghị định 10 điều chỉnh cụ thể việc cấp quyền sở hữu đối với các dự án đó.

Ngoài ra, sự rõ ràng hơn trong quá trình chuyển đổi đất đai, điều này sẽ đẩy nhanh đáng kể quá trình phát triển dự án. Hiện nhiều dự án bị chậm tiến độ do quy định cũ, chưa rõ ràng, phần lớn liên quan đến diện tích đất tham gia dự án như đất ruộng, đất ven sông, đất công. Tuy nhiên, quy định mới tại Nghị định số 10 đã quy định rõ hơn về điều kiện, trình tự chuyển mục đích đất.

Nghị định ban hành quyết định thu tiền sử dụng đất tối đa là 90 ngày, bởi đây là nút thắt lớn làm kéo dài thời gian triển khai của hầu hết các dự án, khiến nhiều dự án phải hoàn thiện.

Nghị định 10 là một hỗ trợ tích cực

Nghị định 10 là một hỗ trợ tích cực và cho thấy các cơ quan chức năng quan tâm đến các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản. Nhìn chung, bất động sản và nhà đầu tư đều được hưởng lợi từ sự thay đổi tích cực này. Nghị định 10 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn trên thị trường BĐS.

Đầu tiên là bổ sung điều kiện cấp sổ hồng cho bất động sản nghỉ dưỡng.

Thứ hai, quy định thêm việc phân chia quỹ đất nếu chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu lựa chọn. Tín hiệu mới này cho thấy, nhiều dự án đang “quá tải”, không có cơ chế phân phối đất nền sau khi chấp thuận chủ đầu tư trên cả nước bị tháo gỡ.

Thứ ba, Nghị định số 10 hoàn thành việc thu hồi đất ngay cả khi dự án đầu tư bị chấm dứt theo Luật Đầu tư, trừ trường hợp nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, đã sửa đổi, hoàn thiện quy định về thời điểm ban hành quyết định phê duyệt giá đất.

Xem chi tiết tại: Nghị định 10 có đủ sức phá băng thị trường bất động sản?