TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ QUẬN 2 CENTANA THỦ THIÊM TỪ THÁNG 1 – 10/2017

Theo tiến độ cam kết trong phương thức thanh toán khi ban hành kèm bảng giá của Căn hộ quận 2 Centana Thủ Thiêm, dự kiến đến ngày 1/11/2017 sẽ xây dựng tầng 20 của block căn hộ ( block B) và tầng 10 blcok officetel (block A). Tuy nhiên, đến thời điểm 30/10/2017, chủ đầu tư đã hoàn tất sàn bê tông tầng 20 block B và sàn bê tông tầng 14 block A ( vượt tiến độ 4 tầng).

Tiến độ xây dựng phần móng Centana Thủ Thiêm tháng 1/2017

Tiến độ thi công tháng 1/2017 – làm móng

 

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 4/2017

Tiến độ thi công Centana Thủ Thiêm tháng 4

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 7/2017

Tiến độ thi công tháng 7/2017

Tiến độ thi công tháng 7-2017

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 8/2017

Tiến độ thi công tháng 8/2017

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 9/2017

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 10/2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Centana Thủ Thiêm tháng 11-2017