Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người ghé thăm trang web này. Do vậy, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã cho phép – khi cần thiết và thích hợp – việc tiết lộ như được đề cập trong chính sách này.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu của bạn

Một trong những mục đích của websitefanpage của chúng tôi là để thông báo cho bạn biết chúng tôi là ai và những công việc chúng tôi làm. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin cần thiết một cách tốt hơn. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
– Hồi đáp lại các thắc mắc hoặc yêu cầu mà bạn gửi.
– Xử lý các đơn hàng hoặc hồ sơ do bạn gửi, thông tin khuyến mãi và chương trình giảm giá của chúng tôi.
– Quản lý hoặc nếu không thì thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn có với chúng tôi.
– Dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào đã cung cấp cho bạn.
– Tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
Để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn biết về mục đích sử dụng đó và nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.
Ngoài ra, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả những mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức đã nêu ở dưới. Chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy ngay khi có khả năng hợp lý để làm điều đó.
Ngoại trừ những nội dung đã trình bày trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn trừ khi chúng tôi có quyền hợp pháp hoặc bắt buộc phải làm như vậy (ví dụ: khi quy trình pháp lý bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy hoặc phục vụ mục đích của công tác phòng chống gian lận hoặc tội phạm khác) hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi và của người dùng/khách hàng hoặc cá nhân khác của chúng tôi.
Xin hãy an tâm rằng chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu bạn đã chỉ rõ rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này vào thời điểm bạn gửi thông tin hoặc vào một thời điểm sau đó.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet mà bạn sử dụng hoặc trang web mà từ đó bạn đã liên kết đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp thông tin chi tiết mà bạn đã gửi cho trang (ví dụ: tuổi của bạn và thành phố nơi bạn sinh sống). Thông tin này sẽ không thể nhận dạng ra bạn và chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp một dịch vụ có hiệu quả trên trang web này. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu tổng hợp hoặc phi cá nhân này để sử dụng liên quan đến trang web này.

Sự tương tác giữa bạn và Happy Land

Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của bạn và chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi từ khách hàng và người truy cập của chúng tôi, do đó chúng tôi đã thiết lập các tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, phản hồi, email, diễn đàn hoặc các phòng trò chuyện. Nếu bất cứ lúc nào trang website này đưa ra phòng trò chuyện, tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, v.v. chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ.
Thông tin như vậy sẽ được sử dụng tuân theo chính sách về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc các bên khác sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ thông qua trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận về loại thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ theo cách này.

Giữ chính xác hồ sơ của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là lưu giữ thông tin về bạn chính xác nhất có thể. Nếu bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc xóa các thông tin chi tiết mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức nêu ở dưới.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã triển khai công nghệ và các chính sách với mục tiêu bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và không bị sử dụng sai trái. Chúng tôi sẽ cập nhật các biện pháp này khi có công nghệ mới ra đời, nếu thích hợp.
Theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trên chính sách về quyền riêng tư này và cách mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn mọi nội dung thay đổi quan trọng đó. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi một cách thường xuyên.