Tiến độ xây dựng hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm ngày 28-8

(hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm) Những hình ảnh này là dự án tuyến đường Bắc Nam đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 tới đường Mai Chí Thọ do nhà thầu CII đầu tư theo hình thức BT.

Hai bên đường đang rải đá cấp nối từng đoạn và cho máy móc, xe ủi gia cố nền đường. Cốt nền đường cao hơn nền đường cũ từ nửa mét cho tới hơn 1 mét, tùy từng đoạn.

Nền đường cũ vẫn giữ lại và cho phép xe cộ lưu thông. Dự kiến khi hoàn thành cơ bản việc gia cố nền của 2 bên thì sẽ chuyển xe cộ lưu thông trên 2 làn đó và thi công tiếp 2 làn ở giữa trên nền tuyến đường cũ.

Cầu Cá Trê vượt qua hồ trung tâm đã thi công xong phần kết cấu chính, hiện đang tiến hành thi công mặt cầu.

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm

Nguồn: Internet

0912598058