Nhiều thủ tục đất đai được rút ngắn trong năm mới

Từ ngày 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều thủ tục đất đai sẽ rút ngắn thời gian giải quyết so với hiện nay. Cụ thể, thời gian thực hiện thủ tục đăng…

Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

Theo điều 13 luật kinh doanh bất động sản 2014 Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản được quy định như sau: 1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật. 2. Bảo…

Hợp đồng mua bán căn hộ

Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà ở hình thành trong tương lai theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— …………., ngày …. tháng …. năm……. HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Số……… /HĐ Căn cứ…

Quy định về diện tích khi tách thửa đất ở tại TPHCM

Ủy Ban Nhân Dân vừa ban hành quy định về diện tích khi tách thửa đất ở tại TPHCM có hiệu lực thi hành từ 25-10-2014. Theo đó, tại khu vực 1 (quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú), diện tích tối thiểu…

Thủ tục chuyển nhượng bất động sản

Thủ tục chuyển nhượng bất động sản và bất động sản hình thành trong tương lai theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2015 Điều 8. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn 1. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy…

Chính sách mới về xây dựng có hiệu lực trong tháng 5

Quy định về xây dựng nghĩa trang, bảo hành công trình xây dựng; xác định đơn giá nhân công xây dựng; xử lý rủi ro trong hoạt động tư vấn xây dựng… là những quy định sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 5-2016. Không được xây mộ hoành tráng Từ ngày 27-5, diện…

0912598058