Theo tiến độ xây dựng căn hộ Centana Thủ Thiêm sẽ giao nhà quý 4 năm 2018. Thông thướng, với nhiều dự án có cùng qui mô khác, giai đoạn này mới bắt đầu đi vào hoàn thiện – thời gian khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ xây dựng căn hộ Centana Thủ Thiêm đã vượt so với dự kiến và không ngoại trừ khả năng giao nhà sớm cho khách hàng tân gia – tân niên 2019.

Dưới đây công ty HAPPYLAND cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Centana Thủ Thiêm từ giai đoạn làm móng đến tháng 6/2018.

Tiến độ xây dựng phần móng căn hộ Centana Thủ Thiêm tháng 1/2017

Tiến độ thi công tháng 1/2017 – làm móng

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 4/2017

Tiến độ thi công Centana Thủ Thiêm tháng 4

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 7/2017

Tiến độ thi công tháng 7/2017

Tiến độ thi công tháng 7-2017

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 8/2017

Tiến độ thi công tháng 8/2017

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 9/2017

Tiến độ xây dựng Centana Thủ Thiêm tháng 10/2017

Tiến độ xây dựng căn hộ Centana Thủ Thiêm tháng 11-2017

Tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng căn hộ Centana Thủ Thiêm tháng 6/2018

Liên hệ xem nhà mẫu: 0912 598058

HAPPYLAND PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CĂN HỘ CENTANA THỦ THIÊM QUẬN 2